info@rkdi.sk +421 915 636 626

„Všetko, čo robíme, robíme pre bezpečnosť detí“

Hlavná ročná kontrola detských ihrísk

RKDI s.r.o. je spoločnosť, vykonávajúca hlavné ročné kontrol detských ihrísk, poradenskú činnosť pri prevádzke a výstavbe detských ihrísk. Uvedenú činnosť vykonávajú osoby, ktoré absolvovali školenie u certifikačnej autority TÜV SÜD Slovakia a na základe úspešnej skúšky získali OPRÁVNENIE na vykonávanie hlavných ročných kontrol, opravy a údržbu zariadení detských ihrísk v zmysle STN EN 1176.

Ukážka našich prác

Naše certifikáty

opravnenie-1
pravne-predpisy