info@rkdi.sk +421 915 636 626

Naše služby

sidebar-2
  • Vykonávanie všetkých typov kontrol, opráv a údržby zariadení detských ihrísk včítane Hlavnej ročnej kontroly na základe oprávnenia vydaného certifikačnou autoritou TUV Slovakia, s.r.o., v plnom rozsahu noriem STEN 1176 1-11
  • Poradenská činnosť – poradíme Vám pri výbere optimálnej varianty zloženia prvkov detského ihriska, vypracujeme Vám konkrétnu ponuku samozrejme bezplatne
  • Pomôžeme Vám s výberom overených dodávateľov pri realizácii výstavby daného ihriska, resp. oprave poškodených prvkov.
  • Naše služby samozrejme viete využiť tak pri exteriérových, ako aj pri interiérových ihriskách
  • Našou zásadou je poskytovať našim klientom komplexné služby v tejto oblasti za primeranú cenu, tak aby klient nemal len „papier“ o vykonanej hlavnej ročnej kontrole, ale aby mal v rukách objektívny výsledok stavu detského ihriska.
  • V prípade, že chcete vykonať hlavnú ročnú kontrolu ihriska, resp. inú činnosť súvisiacu s detským ihriskom, píšte nám resp. telefonujte. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.